< Zpět

Walk4help: Pomáháme společně.

IPMA Standort Wolfsburg mit VW-Werk im Hintergrund

Walk4help, 4 km dlouhá charitativní procházka Braunschweigem ve prospěch nadace United Kids Foundation, dosáhla nového světového rekordu. A to na základě 11.823 absolvovaných kol a celkové vzdálenosti 47.292 km! Z toho 96 km připadá na společnost IPMA.

Braunschweig-Wolfsburg, 06.06.2019

Walk4help je 4 km dlouhá charitativní procházka Braunschweigem, kterou pořádá banka Volksbank BraWo. Veškeré startovné z této charitativní akce šlo na dobrou věc, neboť peníze i sponzorské dary související s akcí v ohromujícím součtu 1,1 milionu eur byly v plné výši připsány nadaci United Kids Foundation. Nadace United Kids Foundation podporuje děti, které v regionu Braunschweig / Wolfsburg trpí chudobou. Jen zde se jedná o 20.200 dětí. Formou řady projektů se dostává dětem a mladistvým podpory, kterou potřebují. Ta sahá v jednotlivých případech od finanční pomoci za zvlášť mimořádné nouze přes projekty nenásilného učení až po dobrodružné prázdniny, které v dětech posilují sebeúctu.

Kromě výběru peněz na dobrou věc měl walk4help vytvořit také nový světový rekord. Cílem bylo, aby všichni účastníci společně ušli vzdálenost 40.000 km, jinými slovy aby jednou obešli celý svět. A tak byla trasa také strukturována. Každý účastník obdržel „pas“ pro akreditaci a na cestě prošel všemi 5 kontinenty naší Země. Díky přibližně 20 zaměstnancům IPMA a jejich rodinným příslušníkům jsme se 26. května i my zúčastnili charitativní procházky a přispěli jsme tak k dosažení nového světového rekordu. Rekordu bylo dosaženo na základě celkem 11.823 absolvovaných kol, což odpovídá celkové vzdálenosti 47.292 km! Z toho 96 km připadá na společnost IPMA.

Naše procházka začala v 11:30 hod. za vynikajícího počasí. Zatímco vrcholnými okamžiky pro děti byly hlavně vstup na různé kontinenty s razítky do „pasu“ a pohroužení do nového zážitkového světa, leckterý dospělý byl nadšen tím, jak se z nového pohledu mohl seznámit s ulicemi Braunschweigu. Díky různorodě naplánované trase, která zahrnovala tanec a bubeníky v „Africe“ nebo koaly a nástroje didgeridoo v městském parku představujícím Austrálii, se čtyřkilometrová vzdálenost jevila jako zanedbatelná. Po drobném občerstvení formou bufetu se zaměstnanci IPMA vydali vlastní cestou. Rodiny s dětmi to táhlo na velký rodinný festival v okolí startu a cíle charitativní procházky. Z bezpečného zdroje se ví, že zvláštní oblibě se u dorostu IPMA těšil nafukovací skákací hrad. Jedna věc je jistá: Byl to příjemný půldenní výlet, při kterém jsme společně mohli přispět na dobrou věc.