< Zpět

Den pro dívky a chlapce v IPMA se uchytil

Zukunftstag 2020

Společnost IPMA ráda aktivně podporuje žáky na jejich cestě k nalezení budoucí kariéry a obecně na cestě do profesního života.

Wolfsburg, 06.02.2020

„UPOZORNĚNÍ: Na základě rozhodnutí Ministerstva školství Dolního Saska bude Den budoucnosti plánovaný na 26. březen 2020 v celé spolkové zemi odložen. Důvodem je dění v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19 (korona-virus). Náhradní termín se uskuteční patrně na podzim.“

Letos první akcí tohoto druhu byl týden workshopů na Gymnáziu Theodora Heusse ve Wolfsburgu.

V tomto týdnu každoročně pořádaném školou se žáci desátých tříd zabývají tématy zaměstnání a vzdělávání. Program workshopu je zakončen nácvikem, jak se ucházet o zaměstnání, při kterém si žáci s přidělenými rolemi a pod vedením zkušených zástupců firem mohou prakticky procvičovat pracovní pohovory. Této akce na Gymnáziu Theodora Heusse jsme se zúčastnili už v roce 2019 a letos 24. ledna 2020 jsme si ji zopakovali. Společnost IPMA zastupovala Mirja-Kristina Oelker, která jako vedoucí HR, školení / koučinku a mediace nabídla teenagerům užitečné odborné rady.

Poté co jsme se v lednu podělili o zkušenosti se žáky 10. tříd, přichází v březnu na řadu Den budoucnosti (den pro dívky a chlapce). Už od roku 2012 společnost IPMA každoročně pořádá Den budoucnosti pro mladší žáky, aby nahlédli do světa profesního uplatnění.

Poté co jsme se v lednu podělili o zkušenosti se žáky 10. tříd, přichází v březnu na řadu Den budoucnosti (den pro dívky a chlapce). Už od roku 2012 společnost IPMA každoročně pořádá Den budoucnosti pro mladší žáky, aby nahlédli do světa profesního uplatnění. Poté co se chlapci a dívky seznámí s pracovníky na jejich pracovištích a podrobí své nově získané znalosti zkoušce v kancelářském turnaji, je řada na nich samotných. V simulační hře pak rozpracovávají různé fáze poskytování služeb. V závislosti na rozhodnutí teenagerů se může stát cokoliv: Od velmi spokojeného zákazníka, kterému může být vystavena faktura, až po rozhovor při reklamaci. Při každém kroku v tomto procesu je „zaměstnanecký dorost“ IPMA doprovázen zkušenými kolegy. Chlapci a dívky na vlastní kůži zažívají, jak by mohl vypadat jejich budoucí profesní život.

Fotky z akce Den budoucnosti z minulých let: