Ochranná známka

  • IPMA – Process. Made better.

    My jakožto skupina IPMA silně a viditelně vytyčujeme cestu k našim nárokům: Nová značka „IPMA“ dodává podnikatelské skupině a našim mnohostranným kompetencím v oblasti inženýrství a poradenství jasnou, spolehlivou a na budoucnost zaměřenou identitu.